ABS van DCTT is BGT-gecertificeerd

Alle overheidsinstanties, waaronder zeker niet op de laatste plaats gemeenten, moeten hun eigendommen in kaart hebben. Voor veel van hun eigendommen is dit een verplichting maar eigenlijk is het voor alles onmisbaar. Alleen door precies te weten wat de (gemeentelijke) eigendommen zijn, waar ze zijn en in welke staat ze zijn, kan er een goed onderbouwd programma worden gemaakt voor het beheer ervan.

Wat:

Door alles te inventariseren en vast te leggen komt er zicht op de eigendommen. Een ander woord voor eigendommen is ook wel ASSET. Het beheren er van met een goed doordacht en onderbouwd plan is assetmanagement.

Wat:

Veel asset moet opgenomen worden in de BGT. Welke dat zijn is wettelijk vastgelegd. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie en is een digitale topografische kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Alles op deze kaart is op 20 centimeter nauwkeurig ingemeten.

Naast dat er dus een wettelijke verplichting is om asset in de BGT te plaatsen is het ook gewoon wenselijk en geeft het inzicht. Zo is het bijvoorbeeld (nog) niet verplicht om speelvoorzieningen en veiligheidsondergronden te registreren. Toch merken we dat dit steeds vaker wel een wens of en eis is van onze klanten. In de BGT moet de waarheid staan. Het is niet toegestaan en ook niet mogelijk trouwens, om zo maar en door iedereen asset in de BGT te plaatsen. Deze kaart moet qua inhoud wel zuiver blijven. Geonovum is de overheidsstichting die daarover waakt. Bedrijven die een applicatie hebben waarin asset wordt vastgelegd en beheerd (BOR-programma) en die willen dat dit in de BGT terecht komt, moeten door Geonovum worden gecertificeerd. Zonder al te diep op de technische details in te gaan komt het erop neer dat gegevens die gestuurd en weer ontvangen worden volledig kloppen. Dus zowel aan de kant van het BOR-programma als aan de BGT zijde.

Ons aantoonbaar beheerssysteem (ABS) is uitermate geschikt voor het in kaart brengen van asset. Zo is ABS onder andere geschikt voor speelvoorzieningen, veiligheidsondergronden, straatmeubilair, bomen, putten, stroomkasten en nog veel meer.

ABS is sinds oktober goedgekeurd en dus gecertificeerd door Geonovum! Alle asset die wij registreren in ABS, als puntobject, als lijn of als vlak, wordt correct gestuurd voor opname in de BGT. Dit is voor beheerders die alle asset in de BGT willen hebben zeer waardevol. (de link naar onze certificeringsregistratie: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo/gecertificeerde-software )

Welke staat:

De BGT is dus de plek waar alles geregistreerd kan staan. Maar de BGT is geen beheer programma. Het zegt verder niets over de staat van de asset en ook niets over de kosten die de komende jaren gemaakt moeten worden om het in stand te houden of te kunnen vervangen aan het eind van de levensduur. In Abs kan asset geregistreerd worden, kan het geïnspecteerd worden en is er een goede meerjarenbegroting uit te halen.

Kortom; wij zijn blij met deze certificering! Het brengt ons weer een stap verder in het aanbieden van een totaalplaatje voor beheer met een grote mate van automatisering en ontzorging. Als u hier meer over wil weten kunt natuurlijk contact met ons opnemen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@dctt.com of bel naar 036 – 52 361 25.