Alles in één systeem

ABS (aantoonbaar beheersysteem) is een multifunctioneel online beheersysteem voor onder andere speel- en sporttoestellen. De online omgeving geeft veilig toegang tot alle relevante data van locaties en objecten. ABSweb geeft inzicht in beheertaken en urgenties en geeft de mogelijkheid om rapportages en meerjarenbegrotingen uit te draaien. Dat is handig voor beheer en waardevol voor het opstellen van beleid en uitvoeringsplannen. Alle relevante data voor een goed beheerplan kunt u in dit systeem vinden.

Opslag van data

Een van de (belangrijkste) onderdelen van ABS, ontwikkeld door DCTT en zusterbedrijf Speelplan, is ABSweb. ABSweb is een standalone platform waarin data van allerlei objecten kan worden opgeslagen om zodoende op een gedegen manier deze objecten te monitoren en te beheren. Er zijn diverse modules van ABS beschikbaar. Deze zijn op maat gemaakt voor de betreffende toepassing.

Beheer en Beleid

Het platform geeft toegang tot alle relevante data van uw locaties en objecten. U kunt hierbij denken aan algemene productinformatie, locatie, financiële informatie, certificaten, technische tekeningen, aanschaf- en vervangjaren. Maar ook logboeken met daarin inspecties en overige product geschiedenis. Daarnaast biedt ABS waardevolle inzichten voor beheer- en beleidsbeslissingen. Zo kan met één druk op de knop een meerjarenbegroting worden weergegeven. De data uit ABSweb kan eenvoudig gekoppeld, worden aan andere tools zoals digitale kaarten.

Zelfstandig

Doordat het systeem zelfstandig op internet draait, kan deze databank te allen tijde en op elke plek in de wereld waar internet aanwezig is worden geraadpleegd. Zeker in een tijd waarin we steeds meer thuiswerken kan dit enorm belangrijk zijn. ABSweb draait niet onder integrale beheersystemen zoals bijvoorbeeld Obsurv, Greenpoint of GBI. Dit betekent dat u niet afhankelijk bent van deze integrale systemen. Hierdoor zal het weinig tot niet voorkomen dat er bugs (knelpunten/fouten) of grootschalig onderhoud in het systeem ontstaat.

Koppeling met integrale beheersystemen

Omdat wij ons heel goed beseffen dat een aantal van onze opdrachtgevers wel in een integrale omgeving werken, bestaat er voor bijna alle integrale systemen een koppeling met ABS. Bij een aantal systemen, waaronder GBI en GeoVisia kan zelfs een automatische koppeling tot stand worden gebracht. Dit houdt in dat er een automatische update en overdacht van gegevens plaats vindt van ABS naar het integrale systeem. Mocht u willen weten of het door uw gebruikte systeem hier geschikt voor is dan vragen wij u contact met ons opnemen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@dctt.com of bel naar 036 – 52 361 25.