Het gemak van ABS Verkeersborden

Verkeersborden in de openbare ruimte moeten de juiste informatie verstrekken. Niet alleen omdat u als beheerder graag wilt dat de openbare ruimte veilig is, maar ook omdat dit is vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Volgens de richtlijnen van het CROW is het belangrijk de verkeersborden in uw gemeente regelmatig te controleren.

Met ABS worden alle verkeersborden geïdentificeerd door middel van een codering (QR-code), een transponder (chip) of met GPS ingemeten x- en y-coördinaten. De objecten worden opgenomen in ABSweb waarna actuele inspectie- of beheergegevens direct en op locatie geraadpleegd en aangepast kunnen worden. De beheerder wordt via ABS of de ABS-app (voor smartphones of device) met een eenvoudig stappenplan door de benodigde handelingen geleid.

Met de data in ABS wordt het beheer inzichtelijk en kunnen werkzaamheden beter gepland worden. U krijgt zicht op regelmatig terugkerende onderhoudsacties of locatiespecifieke aandachtspunten en zo kunt u waardevolle overzichten genereren. Deze kunnen dienen als basis voor beheer- of beleidsplannen met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@dctt.com of bel naar 036 – 52 361 25.