Beheer van bomen

Elke beheerder of eigenaar van een boom moet voldoen aan de zorgplicht voor bomen. Hij of zij is aansprakelijk voor schade die door afgebroken takken of omgevallen stammen is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid vervalt, wanneer iemand kan aantonen dat de boom normaal is onderhouden en er iedere 3 tot 5 jaar gecontroleerd is op uitwendige gebreken.

Registratie via GPS

Alle bomen worden via geolocatie (gps) in ABS geplaatst. Op het moment dat je klikt op de boom in ABS verschijnen alle gegevens van de boom of boomgroep op het scherm. De beheerder wordt vervolgens stapsgewijs geleid door de aandachtspunten die voor een VTA-controle (Visual Tree Assessment) nodig is. Opmerkingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd.

Na inventarisatie, onderhoud of inspectie wordt de data bijgewerkt in ABSweb. Met behulp van deze data is het mogelijk om bomen of boomgroepen te ‘volgen’. Specifieke gegevens kunnen in kaart gebracht worden en de ontwikkeling van de betreffende bomen (groei, vrucht, schaderegistratie en onderhoudskosten) kan in de gaten worden gehouden door de boomverzorger of eigenaar. Aan de hand hiervan kunnen beleids- en beheerplannen worden opgesteld of onderhoudsacties worden ingepland.   

Meer weten? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@dctt.com of bel naar 036 – 52 361 25.